Bubuntisin muna ni Ricky Bago Bumaba ng Barko si Joey