Ebak naman ang Gusto ni Client dahil Sawa na sa Katas ni Yumi