Habang nasa Abroad si Pare si Berto muna ang Dadale