Petchay sa Petchay ang Trip dahil sawa na sa Burat