Sa Banyo muna ng Bukid para hindi Makita ni Tiyuhin