Tapos na ang Klase kaya Deretso na sa Bahay ng Classmate